Synetics - takes your business to the next level
Synetics - logo
2014-10-13 Synetics bistår Skorstensfejarmästarnas Dataaktiebolag
Skorstensfejarmästarnas Dataaktiebolag och Synetics tecknar konsulttjänstavtal för leverans av konsulter inom Kravhantering, Acceptanstest, Releasehantering samt Incident- och problemhantering.2014-02-01 Andreas Öberg väljer Synetics
Andreas är en erfaren projektledare som är van att jobba med stora projekt, personaladministration, objekthantering, QA-funktioner, kontroll och samordning av IT-projekt, både som beställare och styrgruppsordförande. Han har också arbetat med utredningar och förstudier samt med testledning och kvalitetssäkring i stora samverkande testprojekt2013-01-01 Synetics levererar Testledare till Försäkringskassans IT-avdelning
Synetics skriver 2 avtal med Försäkringskassans IT-avdlening om att leverera testledare både för funktionella tester samt för tester mot ickefunktionella krav.2011-10-28 Synetics expanderar
Karl Ståhl väljer Synetics. Karl är en erfaren konsult med gedigna kunskaper och inom förvaltning, test och kravfångst. Han har mycket god verksamhetskunskap inom telekom, försäkring och pension. Karl har även teknisk kompetens inom stordatormiljöer, DB2-relationsdatabaser och SQL.2011-08-07 Synetics får förstärkning
David Wiklund förstärker Synetics inom områdena Krav och Test. David är senior konsult inom Systemtest av funktionella krav, systemanalys och kravfångst i såväl stora nyutvecklingsprojekt som mindre förvaltningsuppdrag.2011-04-01 Synetics bildas
Kent Lundin, Tommy Fjellström och Jonas Jerfsten grundar bolaget Synetics Consulting AB.

Kent Lundin är senior konsult som är specialiserad på arkitektur, införande av utvecklingsprocesser samt teamledning

Tommy Fjellström är senior konsult som är specialiserad inom test och har arbetet de senaste 10 åren med teststrategier och testledning i stora projekt.

Jonas är senior konsult som är specialiserad inom teamledning av stora utvecklingsteam, konfigurationshantering (SCM) och tester mot icke funktionella krav (prestanda- och kapacitet).Synetics Consulting AB | Box 1027 | 851 11 Sundsvall | 070 - 316 84 77